DB at a Glance

January 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Morning Run
2
3
 • Morning Run
 • Thursday Night Run
4
5
6
 • Run of the Month - Epiphany Run
7
8
 • Morning Run
9
10
 • Morning Run
 • Thursday Night Run
11
12
 • DB Medal Exchange Fiesta
 • New Year Kickoff Party & Medal Exchange
13
14
15
 • Morning Run
16
17
 • Morning Run
 • Thursday Night Run
18
19
20
21
22
 • Morning Run
23
24
 • Morning Run
 • Thursday Night Run
25
26
27
28
29
 • Morning Run
30
31
 • Morning Run
 • Thursday Night Run
2017-11-20T12:03:12+00:00November 20th, 2017|